Ett sätt att marknadsföra ditt företag, oavsett om du driver en casinoverksamhet på nätet eller är verksam i en annan bransch, är content marketing. Vad är då content marketing? Det är en marknadsföringsteknik som är på tapeten men egentligen inte är särskilt ny.

Så här fungerar content marketing

Content marketing, eller innehållsmarknadsföring, är en form av marknadsföring som fokuserar på att skapa, publicera och distribuera innehåll för en specifik målgrupp. Detta är en relativt ny marknadsföringsform som är vanligt förekommande på nätet, men egentligen är den varken ny eller bunden till internet. Den lämpar sig dock väldigt väl för webben och är där ett kostnadseffektivt alternativ till annan marknadsföring, eller ett komplement till denna, som också är väldigt skalbar.

Företag använder ofta content marketing för att bland annat skapa eller öka sin försäljning via nätet, samt öka kännedomen om företagets varumärke och bygga ett förtroende för detta hos sina kunder. Till skillnad från andra former av marknadsföring, handlar inte content marketing om att skrika högst för att synas, eller om att trycka upp sin reklam i ansiktet på konsumenterna. Innehållsmarknadsföringen syftar istället till att tillgodose ett behov hos kunderna, snarare än att skapa efterfrågan utifrån ett nytt behov.

En långsiktig marknadsföringsform

Om Content MarketingInnehållsmarknadsföring är inte en marknadsföringsform som ger snabba resultat, genom att ihärdig pusha för företagets produkter eller tjänster. Joe Pulizzi, som är en av förgrundsfigurerna bakom content marketing-rörelsen, menar att man måste ge innehållsmarknadsföringen åtminstone ett år, alltså MINST tolv månader, innan man kan förvänta sig att se resultat.

Anledningen till detta är att det tar tid att bygga upp ett förtroende hos de presumtiva kunderna. Och det är först när detta förtroende har etablerats, som du kan börja marknadsföra dina produkter eller tjänster. Fram tills dess att förtroendet finns där, handlar allt om att bidra med innehåller som har ett värde för dina kunder. Detta innehåll kan vara blogginlägg, artiklar, infografik, undersökningar, intervjuer, poddar, videoklipp, e-böcker – ja, alla former av innehåll som är värdeskapande för kunderna.

Det handlar alltså inte om reklamfilmer, jinglar och annat marknadsföringsinriktat innehåll, utan om rent informativa sådana. Hela syftet är att publicera innehåll som kunden har nytta av och på så vis bygga upp ett förtroende. Detta är också anledningen till att många misslyckas med content marketing. Eftersom denna marknadsföring inte på kort sikt genererar några intäkter, är det inte ovanligt att företagets chefer blir otåliga och vill se resultat.

Det gäller dock att du har is i magen och knyter an till dina kunder över tid. Din webbplats måste bli DEN källa som dina kunder vänder sig till för att få relevant och användbar information kopplad till din bransch.

Om du lyckas med detta, kommer du att ha en inkörsport till att marknadsföra och sälja dina produkter eller tjänster och kunderna kommer gladeligen att göra affärer med dig, då du framstår som en expert inom ditt område. För att få fler besökare att hitta din hemsida och ta del av ditt innehåll, är det viktigt att du sökmotoroptimerar din sajt. Hur du går tillväga för att göra detta kan du läsa mer om här på sajten.

Innehållsmarknadsföringens historia

Genom historien har en rad olika företag använt sig av innehållsmarknadsföring för att bygga sina varumärken och marknadsföra sina tjänster och produkter. Joe Pulizzi på Content Marketing Institute hävdar att innehållsmarknadsföringens historia börjar redan 1732, då Benjamin Franklin publicerade almanackan Poor Richard’s Almanack. Syftet med denna vara att marknadsföra hans tryckeriföretag. Ett annat lysande exempel på innehållsmarknadsföring är Michelinguiden, som första gången publicerades år 1900.

Trots att åren har gått och den tekniska utvecklingen har gjort att världen har förändrats otroligt mycket sedan dess, är innehållsmarknadsföringen minst lika aktuell nu som då. Faktum är att de varumärken som använder content marketing, liksom den genomslagskraft som deras ansträngningar resulterar i, har ökat exponentiellt med åren. Är du redo att omfamna innehållsmarknadsföringen och ge den möjligheten att på sikt öka försäljningen i din verksamhet?