Har du någon affärsidé? Toppen. Men vet du vad du ska göra nu? Först och främst måste du utveckla en affärsplan, det vill säga ett skriftligt dokument där du beskriver vad ditt företag består av, vilka källor och kapaciteter du har för att utföra det, vad ditt syfte är, hur du ska få det och när du ska uppnå det.

För någon som aldrig har gjort den här typen av dokument tidigare kan detta tyckas vara något komplicerat, men idag kommer vi att förklara hur man utvecklar en komplett och effektiv affärsplan steg för steg, så att du kan locka potentiella investerare:

Sammanfattning:

Detta är den viktigaste delen av planen, eftersom det måste vara kroken för att locka investerare och få dem att stödja din idé. Men håll ett öga på längden, det borde inte ha mer än två sidor om du inte vill att de ska bli uttråkade och vägra en eventuell bra idé. Var kortfattad och övertygande.

Beskrivning av produkten och tjänsten:

Beskriv i alla detaljer vad din produkt eller tjänst kommer att vara, vilka egenskaper den kommer att ha och dessutom vad dess differentierade värde kommer att vara och vilka fördelar det kommer att kunna ge konsumenterna. Potentiell marknads- och målgrupp: Beskriv den potencialmarknad du skulle rikta in dig på (storlek, tillväxt, handelshinder, möjliga tendenser och nyckelfaktorer för framgång). Därefter dela upp det i segment och studera dess egenskaper, konsumtionsvanor och viktiga punkter att ta hänsyn till. Vill du ha ett råd? Tänk alltid på de möjliga marknadsföringsåtgärder du kommer att utveckla i framtiden.

Konkurrens:

Analysera vad du gör nu och vad du har gjort tidigare, visualisera möjliga strategier och möjligheter du kommer att kunna ta. Dina konkurrenters svagheter kan vara dina största styrka.
Affärsmodell och utvecklings- och implementeringsplan: Vilken affärsmodell ska du välja? Vilken fas befinner den sig i för närvarande? Vilka är nästa handlingslinjer? Specificera åtgärderna och schemalägg dem.

Ledningsgrupp och organisationsschema:

Investerare fokuserar på människor, som kommer att ansvara för att få verksamheten att lyckas eller inte. Förklara vem som kommer att ingå i teamet, deras erfarenhet och kvalifikationer, vilket visar att de färdigheter som krävs för att utveckla planen kommer att täckas.
Marknadsföringsplan: Specificera de marknadsförings- och kommunikationsstrategier du kommer att åta dig för att generera försäljning, i vilka medier, när målen kommer att nås och vad inköpspriset kommer att vara för kunderna.

Finansiell plan:

Hur mycket kommer du att spendera för implementering och utveckling av ditt företag? Hur ser prognosen ut för intäkterna på medellång och lång sikt (från 3 till 5 år)? Vilka ekonomiska behov kommer du att ha? Använd tabell och diagram för att göra informationen mer attraktiv.

Beredskapsplan:

Det är viktigt att ta hänsyn till eventuella affärs- och marknadsrisker och de alternativa strategier (plan B) som hjälper dig om du måste avvisa någon av dem. Sammanfattningsvis är affärsplanen det dokument som hjälper dig att analysera alternativ och resurser för att utveckla ditt företag och få investerare som kommer att få din idé att gå i uppfyllelse. Tänk på att vara realistisk och objektiv när du gör det, annars kommer det inte att bli någonting.

Steg för att utveckla en affärsplan